Info

Úniková hra z autobusu

Vyskúšajte náš najodvážnejší projekt v oblasti escape hier. Po dome, Bratislave, base a dúpäti sme sa pustili do ešte odvážnejšieho projektu. Vytvorili sme escape roomku v reálnom autobuse. Pamätáte si na školské výlety či na cesty na dovolenku v zájazdovom autobuse? Atmosféra nemôže byť autentickejšia. Autobus zostal autobusom so všetkým, čo k nemu patrí. Je to jedinečná roomka v dvojposchodovom Neopláne. Rezervujte si miesta v našom divnom escape buse a príďte si vyskúšať túto skvelú „cestu“.

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

 

CENA:   64,37 €

 

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Herný priestor sa nachádza v priestoroch dvojposchodového autobusu, preto je dôležité mať na pamäti špecifiká ako obmedzené priestory, strmé schodisko,… Hráči akceptujú dané herné podmienky.

Neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

Každý hráč súhlasí so vstupom do autobusu na vlastné riziko.

Darčekový poukaz

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY