Info

Únik z autobusu už nemusíme sledovať len v akčných filmoch. Zažiť sa dá aj na vlastnej koži. Stačí byť bystrý a vylúštiť všetky indície. Darčekový poukaz na hru Divný bus môžete venovať svojim spolužiakom i kolegom (napr. autobusárom), jednoducho každému, kto si rád vyskúša modernú escape hru v reálnom dopravnom prostriedku.  

Platnosť: 12 mesiacov

 

Rezervácia: ideálne aspoň týždeň vopred, cez rezervačný online systém
Počas teplôt nad 25°C hru nehráme.

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

 

CENA:   57,37 €

 

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Herný priestor sa nachádza v priestoroch dvojposchodového autobusu, preto je dôležité mať na pamäti špecifiká ako obmedzené priestory, strmé schodisko,… Hráči akceptujú dané herné podmienky.

Neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

Každý hráč súhlasí so vstupom do autobusu na vlastné riziko.

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY