Info

Escape room

Všetci spolu a predsa prvýkrát každý za seba. V jednej DIVNEJ BASE, schovanej v odľahlých uliciach Bratislavy, budete všetci spolu, ale každý SÁM vo svojej cele. Tu sa ukáže, kto z vás to zvládne úplne sám a bude schopný pomôcť ostatným a kto je ten, čo sa vo všetkých izbách doteraz iba „viezol“!   Nezabudnite ale na to, že po vyslobodení sa z cely vás čaká ešte spoločná úloha, a to DOSTAŤ SA Z BASY VON – a možno ani to nebude stačiť...   V celách nečakajte žiadne extra vybavenie, zabudnite na knižnice plné kníh, na staré fotografie, kufre a na milión ďalších zbytočností. Za železnými mrežami skončíte len s tým najnutnejším, čo väzeň potrebuje.   Možno to bude o to ťažšie a možno o to jednoduchšie, to necháme zistiť vás. Pri hre je možné zašpiniť sa a je potrebná pevná obuv, v zime je hala nevykurovaná.

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

 

CENA:   69,37 €

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 12 rokov. Mladšia osoba ako 15 rokov musí byť v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Herný priestor je postavený ako väzenie z ktorého treba uniknúť, pri úniku je potrebné prekonať isté prekážky. Tz. že na únik bude potrebná aj fyzická obratnosť. Rovnako môže dôjsť k zašpineniu alebo poškodeniu oblečenia. Doporučujeme športové oblečenie a pevnú obuv. Hráči akceptujú dané herné podmienky.

Vzhľadom na stiesnené prostredie neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.
Každý hráč súhlasí so vstupom do divnej basy na vlastné riziko.

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY