Info

Chceli by ste bližšie spoznať svojho nového kolegu či partnera? Lepšia cesta ako úniková hra nejestvuje. Zistite, ako vaši priatelia reagujú pod tlakom, či dokážu triezvo a logicky uvažovať, a pritom nestrácajú humor. Darčekový poukaz na hru Divná basa môže využiť celé osadenstvo vašej kancelárie, a tak sa nielen zbaví stereotypu, ale možno aj všetkých zábran...  

Platnosť: 12 mesiacov

 

Rezervácia: ideálne aspoň týždeň vopred, cez rezervačný online systém
Pri hre je možné zašpiniť sa a je potrebná pevná obuv, v zime je hala nevykurovaná.

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

 

CENA:   69,37 €

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Herný priestor je postavený ako väzenie z ktorého treba uniknúť, pri úniku je potrebné prekonať isté prekážky. Tz. že na únik bude potrebná aj fyzická obratnosť. Rovnako môže dôjsť k zašpineniu alebo poškodeniu oblečenia. Doporučujeme športové oblečenie a pevnú obuv. Hráči akceptujú dané herné podmienky.

Vzhľadom na stiesnené prostredie neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.
Každý hráč súhlasí so vstupom do divnej basy na vlastné riziko.

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY