Info

Únik z autobusu už nemusíme sledovať len v akčných filmoch. Zažiť sa dá aj na vlastnej koži. Stačí byť bystrý a vylúštiť všetky indície. Darčekový poukaz na hru strange bus môžete venovať svojim spolužiakom i kolegom (napr. autobusárom), jednoducho každému, kto si rád vyskúša modernú escape hru v reálnom dopravnom prostriedku.  

Platnosť: 12 mesiacov

 

Rezervácia: ideálne aspoň týždeň vopred, cez rezervačný online systém
Please note that we do not run the game when temperatures exceed 25°C..

Where is the game located?

Muštová 3 / Entrance via AVT Servis

 

COST:   57,37 €

 

The game is only available for people over 15 years of age. Otherwise, such underage person must be accompanied by an adult and assumes full responsibility for the underage person.

There is no need to force open, break open or damage anything. In the event of apparent intentional damage to the equipment, we as the organiser are entitled to recover the full amount of the damage.

The game area is located in the premises of a double-decker bus, so it is important to keep in mind the specifics such as limited spaces, steep staircase,... Players accept the given game conditions.

We do not recommend the game to mentally unstable persons, persons with insurmountable phobias, persons with psychiatric diagnoses, epileptics or extremely sensitive persons prone to severe panic states.

The entire gaming area is constantly monitored by night vision cameras and in case of any crisis situation the game is terminated.

Each player agrees to enter the weird bass at their own risk.

ONLINE BOOKING / PURCHASE OF THE GAME