Info

Zlý deň? Poznáme spôsob, ako ho zospomienok vymazať. Vďaka originálnej hre Rozbíjačka môžu vaša manželka, priateľ, šéf či kolegyňa rozmlátiť všetko, čo sa im dostane pod ruku, a ľahko sa zbavia stresu. Čím viac predmetov zničia, tým viac možností na rozbíjanie sa im vynorí. Darčekový poukaz na hru Rozbíjačka je tá správna cesta, ako druhých donútiť vyventilovať sa. Niekomu jednoducho meditácia nestačí...  

Platnosť: 12 mesiacov

 

Rezervácia: ideálne aspoň týždeň vopred, cez rezervačný online systém

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

 

CENA:   66,60 €

K dispozícií sú hráčom ochranné pomôcky: overal, helma, okuliare, rukavice, respirátor.
Je nutné si priniesť pevnú obuv.

Hra je prístupná od 15 rokov.

Pred hrou je potrebné podpísať vyhlásenie:

som si plne vedomý/á, že pri hre „Rozbíjačka“ sa používajú nástroje (náradia) a postupy, ktoré sú spôsobilé pri určitej neopatrnosti či v zápale hry spôsobiť úraz (škodu na zdraví) alebo škodu na vnesených veciach (napríklad oblečenie, obuv apod.), a to tak mojej osobe ako aj spoluhráčom.
Vzhľadom na uvedené, vyhlasujem, že nesiem za tieto prípadné neželané následky hry plnú zodpovednosť za spôsobené škody, či už svoje alebo spoluhráčov, ak ich spôsobilo moje konanie.

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY