Info

Escape hra v Ružinove

Stalo sa niečo čo nikto nečakal. V zrušených podzemných krytoch civilnej ochrany v ktorých organizácia SKAZA vykonávala svoje nechutné a nebezpečné experimenty sa objavili ďalšie zamurované miestnosti. Podľa našich zistení sa v týchto častiach laboratórií vykonávali pokusy výlučne na ľudských bytostiach. Pohybové senzory zaznamenali aktivitu aj tu. Nemŕtvy sa sem určite dostali. V minulej časti sa Vám podarilo izolovať vírus a zabrániť jeho rozšíreniu do ulíc. Dnes ale musíte zistiť čo sa v druhej časti krytu roky dialo. Nemáme informácie čo MuDr. Henrich Dostojevič a jeho kolega Doc. Prof. Henrich skúmali a koľko ľudí sa stalo obeťami ich experimentov . Nemŕtvi zmutovaním pokusmi z výskumu môžu byť až toxicky nebezpeční. Buďte preto pri veľmi opatrní. Začnete už v známych priestoroch vládnej organizácie SKAZA, no objaviť musíte všetky nové miestnosti. Pomôžte aj tentokrát. Zistite pravdu o týchto neľudských experimentoch. Vzduch v miestnostiach by vám mal vydržať 90 minút.

Čo so sebou

Predovšetkým MOZOG, bez tohto orgánu s ktorým dokážete aj trochu pracovať úlohy určite nevyriešite. Pribaľte ešte odvahu, dôvtip a zmysel pre spoluprácu. Pohodlné oblečenie.

Kde sa hra nachádza?

Jelačičova 20, Bratislava

 

CENA:   69 €

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 12 rokov. Mladšia osoba ako 15 rokov musí byť v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

Každý hráč súhlasí so vstupom do COkrytu na vlastné riziko.

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY