Info

Kytica zvädne, čokoláda sa záhadne vyparí, ale spomienky na netradičný zážitok ostanú. Preto si únikovú hru Divný dom môžete naplánovať pokojne aj miesto drahej narodeninovej oslavy. Základom je ale skvelá partia hráčov, ktorí sa neboja nijakej výzvy. Ak takých priateľov alebo kolegov máte, darčeková poukážka na escape hru Divný dom ich zaiste milo prekvapí.  

Platnosť: 12 mesiacov

 

Rezervácia: ideálne aspoň týždeň vopred, cez rezervačný online systém

Čo so sebou

Predovšetkým MOZOG, bez tohto orgánu s ktorým dokážete aj trochu pracovať sa z domu určite nedostanete. Pribaľte ešte odvahu, dôvtip a zmysel pre spoluprácu. Pohodlné oblečenie.

Kde sa hra nachádza?

Medveďovej 40, Bratislava

 

CENA:   69,37 €

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Herný priestor sa nachádza v priestoroch starého domu zo 60tych rokov, preto je dôležité mať na pamäti špecifiká ako obmedzené priestory, strmé schodisko,… Hráči akceptujú dané herné podmienky.

Vzhľadom na mysteriózne prostredie a efekty neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

Hru môžte kedykoľvek ukončiť ukázaním tabuľky KONIEC do kamery.

Každý hráč súhlasí so vstupom do domu na vlastné riziko.

Pavúky, hady ani iná háveď sa v hre CIELENE nenachádza.

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY