Info

Každého, kto sa rád bojí, potešíte darčekovým poukazom na hru Divné dúpä. Escaperoom nie je založená len na hľadaní indícií, ktoré účastníkom pomôžu dostať sa von, ale takisto aj na mágii a strašení, preto predstavuje ideálnu cestu, ako sa vymaniť zo stereotypu a opustiť kolobeh každodennosti. Zážitkovú escape hru si najlepšie vychutná veselá partička.  

Platnosť: 12 mesiacov

 

Rezervácia: ideálne aspoň týždeň vopred, cez rezervačný online systém

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

 

CENA:   45,13 €

 

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške.

Vzhľadom na mysteriózne prostredie a efekty neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy.

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.

Každý hráč súhlasí so vstupom do priestoru hry na vlastné riziko.

Pavúky, hady ani iná živá háveď sa v hre CIELENE nenachádza.

ONLINE REZERVÁCIA / KÚPA HRY