Info

Escape teambuilding je najlepší teambuilding.

Až 21 kolegov v jednom čase na jednom mieste v troch
rôznych escape roomkach.
V našom escape hernom centre na Muštovej 3 v
Bratislave môžete hrať až 3 naše hry.

Divná basa, Divné dúpä, Divný escape bus.

Naraz vieme zabaviť až 24 členov vášho teamu.

90-120min cena: 170€

Ponuka našich hier