Obtiažnosť
25%: Snadná
Počer hráčov
2 - 7 hráčov
Čas hry
150 minút

Info

Vydajte sa hľadať poklady divnej Bratislavy. Prvá mestská hra určená pre rodiny s deťmi. Súčasťou je aj malá escape roomka. Deti tak zažijú fenomén súčasnosti, ktorý je skôr určený svetu dospelých. Úlohy sú prispôsobené tomu, aby ich deti vedeli aj sami riešiť. Dobrodružstvo v uliciach Bratislavy pre celú rodinu. Súčasťou budú popisky miest, ktoré sa oplatí deťom vidieť. Uvidia miesta, kde pobýval dunajský vodník, čert, ktorý robil ľuďom v Bratislave zle, bosorku s havranmi.
Naučte deti hravou formou pohybovať sa v meste . Deti si vyskúšajú prácu s jednoduchou mapou. Ukážte svojim deťom, kde ste v Bratislave zažili niečo mimoriadne, čo je v hlavnom meste stále rPrejdite divnými zákutiami Bratislavy, o ktorých ste ani netušili! V meste je potrebné na základe úloh nájsť vždy novú časť cesty, až nakoniec nájsť miesto, to divné miesto a tam… cestu mestom musíte stihnúť za 2 hodiny. 

V tíme musí byť vždy aspoň jedna osoba nad 18 rokov. Hra je odporúčaná pre deti vo veku 5 – 13 rokov

Kde sa hra nachádza?

Po telefonickej rezervácii termínu prídete na Beblavého ulicu č. 10.

V tíme musí byť vždy aspoň jedna osoba nad 18 rokov; hra je odporúčaná pre deti vo veku 5–13 rokov.
V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť. 

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. 

Vnútorný Herný priestor sa nachádza v priestoroch starého domu preto je dôležité mať na pamäti špecifiká ako obmedzené priestory, strmé schodisko,… Hráči akceptujú dané herné podmienky. 
Vzhľadom na mysteriózne prostredie a efekty neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. 
Celý vnútorný herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená. 
Každý hráč súhlasí s hraním hry a pohybom v meste na vlastné riziko.