Obtiažnosť
85%: Ťažká
Počer hráčov
3-6 hráčov
Čas hry
75 minút

Info

Najodvážnejší projekt v oblasti escape hier.
Po dome, Bratislave, base a dúpäti sme sa pustili do ešte odvážnejšieho projektu. Vytvorili sme escape roomku v reálnom autobuse. Pamätáte si na školské výlety či na cesty na dovolenku v zájazdovom autobuse. Atmosféra nemôže byť autentickejšia . Autobus zostal autobusom so všetkým, čo k nemu patrí. Je to jedinečná roomka v dvojposchodovom Neopláne. Rezervujte si miesta v našom divnom escape buse a príďte si vyskúšať túto skvelú „cestu“

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť. 

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. 

Herný priestor sa nachádza v priestoroch dvojposchodového autobusu, preto je dôležité mať na pamäti špecifiká ako obmedzené priestory, strmé schodisko,… Hráči akceptujú dané herné podmienky. 

Neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. 

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená. 

Každý hráč súhlasí so vstupom do autobusu na vlastné riziko.