Obtiažnosť
80%: Ťažká
Počer hráčov
2 - 5 hráčov
Čas hry
60 minút

Info

Čarodejník žijúci v Divnom dúpäti, občas nechá dúpä opustené, ale môže sa kedykoľvek objaviť. Pre nezvaných hostí si prichystal čary a mágiu. Dostanete sa cez jeho kliatby? 

Jedna miestnosť, jeden príbeh, jedna partia a jediná možnosť úniku pred divotvorným čarodejom okupujúcim svoje Divné dúpä. Necháte sa vydesiť na smrť alebo zabojujete a premôžete mocné kúzla nášho čarodeja a dostanete sa z jeho dúpäťa? 

Nová escape hra vás a vašu partiu zabaví 

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť. 

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. 

Vzhľadom na mysteriózne prostredie a efekty neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. 

Celý herný priestor je neustále monitorovaný kamerami s nočným videním a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená. 

Každý hráč súhlasí so vstupom do priestoru hry na vlastné riziko. 

Pavúky, hady ani iná živá háveď sa v hre CIELENE nenachádza.