Obtiažnosť
70%: Stredná
Počer hráčov
4 - 10 hráčov
Čas hry
80 minút

Info

Všetci spolu a predsa prvý krát každý za seba. V jednej DIVNEJ BASE budete všetci spolu, ale každý SÁM vo svojej cele. Kto z Vás to zvládne úplne sám a bude môcť pomôcť ostatným a kto je ten čo sa vo všetkých izbách doteraz iba „viezol“? ZISTITE TO! 
Nezabudnite ale na to, že po vyslobodení sa z cely, Vás ešte čaká spoločná úloha DOSTAŤ SA Z BASY VON – a možno ani to nebude stačiť... 

V celách nečakajte žiadne extra vybavenie, zabudnite na knižnice plné kníh, na staré fotografie, kufre a na milión ďalších zbytočností. Za železnými mrežami skončíte len s tým najnutnejším, čo väzeň potrebuje. 
Možno to bude o to ťažšie a možno o to jednoduchšie to necháme zistiť Vás.

Kde sa hra nachádza?

Muštová 3 / Vchod cez AVT Servis

Hra je dostupná iba pre osoby staršie 15 rokov. V opačnom prípade musí byť takáto mladšia osoba v sprievode dospelej osoby a preberá za neplnoletú osobu plnú zodpovednosť. 

Nie je potrebné čokoľvek násilne otvárať, vylamovať, alebo poškodzovať. Pri zjavnom úmyselnom poškodení zariadenia máme ako organizátor právo na vymáhanie škody v plnej výške. 

Herný priestor je postavený ako väzenie z ktorého treba uniknúť, pri úniku je potrebné prekonať isté prekážky. Tz. že na únik bude potrebná aj fyzická obratnosť. Rovnako môže dôjsť k zašpineniu alebo poškodeniu oblečenia. Doporučujeme športové oblečenie a pevnú obuv. Hráči akceptujú dané herné podmienky. 

Vzhľadom na stiesnené prostredie neodporúčame hru psychicky labilným osobám, osobám s neprekonateľnými fóbiami, osobám s psychiatrickými diagnózami, epileptikom alebo enormne citlivým osobám náchylným na silne panické stavy. 

Celý herný priestor je neustále monitorovaný a v prípade akejkoľvek krízovej situácie je hra ukončená.  
Každý hráč súhlasí so vstupom do divnej basy na vlastné riziko.